You are not signed in. Sign in!
You are not registered? Register!
expanded |  BG
Categories
Categories
Share

Articles
Паспарту (част II)

Как да определим размера и вида на паспартуто?

Цвят

Когато говорим за цвета на паспартуто, трябва да отбележим, че неговият избор е силно индивидуално решение. Изборът зависи от конкретната творба, нашите лични предпочиталния, цветът на рамката на творбата, на стените помещението, в което ще бъде представяна творбата, характера на интериора, настроението, което искаме да носи фотографията или картината. Добър избор са светлите и приглушени тонове, като те могат да бъдат с нюанс на някой от главните елементите на изображението. Ако става въпрос за черно-бели изображения, то може би най-добрият избор за цвят на паспарту ще бъде някой от нюансите на сивото, съответно черно или бяло.

Размер и симетрия

Ширината на паспартуто най-често се избира около 1/3 до 1/2 от късия размер на художественото произведение - по-малки полета биха се сливали със фотографията, а по-големи ще отвличат вниманието на наблюдателя, произведението ще се “загуби” в тях.

Най-широко разпространени са две основни схеми за избор на размер паспарту: в първия случай говорим за изцяло симетрично паспарту, където всяко едно от полетата е с еднакъв размер, а във вторият случай става въпрос за асиметрични полета. Когато става въпрос за хоризонтално разположени или квадратни изображения, се препоръчва размерите на двете странични и горното поле да са равни, а долното поле да е увеличено, като при квадратни изображения долното поле може да бъде два и повече пъти по-голямо от страничните. Принципно зрителното възприятие на човек е устроено така, че за хармонично възприемане на обекта по вертикала неговата долна част трябва да има малко по-голяма зрителна тежест. Тази тежест може да бъде постигната или от сюжета на конкретното произведение или фотография, или именно чрез това увеличение на долното поле на паспартуто. При вертикални фотографии естетически добре стои и увеличено горно поле (спрямо страничните).

12 Apr, 2013 | 2737 PhotoTab.bg
Commens
Please, log in to comment. Sign in or register.